China


                                                                                                                                               Fein

5 Yuan 1989 Panda (1/20 Unze)

Stempelglanz                1,56                     125,-


25 Yuan 1988 Panda (1/4 Unze)

Stempelglanz               7,78                    430,-